Tiedotustoiminta:

Viestiristi

Viestikiltojen liitto myöntää viestiristejä ansioituneille viestimiehille.

Kilta tiedottaa toiminnastaan 2-3 kertaa vuodessa ilmestyvällä jäsentiedotteella. Lisäksi ilmoitteluun käytetään Helsingin Reservin Sanomia ja Maanpuolustaja-lehteä.

Vierailutoiminta:

Kilta järjestää yritys- ja varuskuntavierailuja.

Viestikiltojen liitto

Uudenmaan Viestikilta kuuluu yhdessä 7 muun alueellisen viestikillan kanssa Viestikiltojen liittoon, joka viestikiltojen valtakunnallinen kattojärjestö ja jonka kotipaikka on Riihimäki. Liitto tukee kiltojen toimintaa ja viestialan museotoimintaa osana Museo Militariaa Hämeenlinnassa. Viestikiltojen liitto on Tykkimiehet Ry:n ja Pioneeriaselajin liiton ohella yksi Suomen tykistö-, pioneeri- ja viestimuseoyhdistyksen jäsenistä.

Museo Militaria

Museo Militarian toiminnan päämääränä on tykistö-, pioneeri-ja viestiaselajien kulttuuriperinnön säilyttäminen tuleville sukupolville sekä kulttuuriperintöön liittyvän tiedon, tarinoiden ja elämysten välittäminen yleisölle.

Museon tehtävänä on aselajien kulttuuriperintöä koskevan tiedon saatavuuden edistäminen tallentamalla ja säilyttämällä niiden aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä, harjoittamalla tutkimusta, opetustoimintaa, näyttely-ja julkaisutoimintaa sekä järjestämällä museotapahtumia. Museo Militarian perusnäyttely esittelee Maavoimien kolmen aselajin: tykistön, pioneerien ja viestin historiaa Ruotsin vallan ajasta aina nykypäivään asti.