A.R. SAARMAA -SEMINAARI 20.9.2019 • Paikallispuolustuksen johtaminen

elokuu 22, 2019 in Viestiaselaji by Varapuheenjohtaja

Seminaarin järjestelyt ja tavoitteet

Viestikiltojen liitto järjestää paikallispuolustuksen johtamista ja viestitoimintaa käsittelevän A.R. Saarmaa -seminaarin perjantaina 20.9.2019 klo 12.00 – 16.00 yhteistoiminnassa puolustusvoimien, Viestiupseeriyhdistyksen ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa.

Seminaarin keskuspaikkana on Riihimäki. Seminaarissa hyödynnetään puolustusvoimien videoneuvottelujärjestelmää, jolloin siihen voi osallistua valituista puolustusvoimien toimipisteistä ympäri Suomen.

Seminaarin tavoite on syventää luennoin ja case-tarkasteluin osallistujien tietoisuutta

 • paikallispuolustuksen johtamisesta ja johtamisjärjestelmästä
 • puolustushaarojen ja Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen roolista paikallispuolustuksessa
 • kyberpuolustuksesta ja
 • arjen välineiden käytöstä.

Seminaari on tarkoitettu

 • paikallispataljoonaan sijoitetuille johtajille ja viestihenkilöstölle
 • paikallispuolustuksen kehittämiseen osallistuville henkilöille
 • viesti- ja johtamisjärjestelmäalan vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen jäsenille sekä
 • Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen henkilöstölle ja jäsenjärjestöjen jäsenille.

Seminaaripäivän ohjelma 20.9.2019 (Riihimäki)

1) Aamukahvi

 • Klo 08.30 – 09.00 Viestikoulun luokkarakennus

2) Viestiupseeriyhdistyksen vuosikokous

 • Klo 09.00 – 10.15 Viestikoulun luokkarakennus

3) Palkitsemiset

 • Klo 10.30 – 11.00 Viestikoulun luokkarakennus

4) Lounas

 • Klo 11.00 – 12.00 Varuskuntaravintola Liesi

5) A.R. Saarmaa -seminaari

 • Klo 12.00 – 16.00 Viestikoulun luokkarakennus ja alueelliset toimipisteet

6) Juhlapäivällinen

 • Klo 16.30 – 18.30 Riihimäen Upseerikerho

Seminaaripaikkakunnat

Seminaari toimeenpannaan seuraavilla paikkakunnilla (Osoite ja joukko-osasto):

 • Helsinki         Santahamina, Kaartin jääkärirykmentti
 • Riihimäki Riihimäen varuskunta, Rak 23, Maasotakoulu (VIESTIK)
 • Tampere        Uimalankatu 1, Pirkanmaan aluetoimisto
 • Turku             Rykmentintie 15, Lounais-Suomen aluetoimisto
 • Kouvola         Kauppalankatu 43C, Kaakkois-Suomen aluetoimisto
 • Mikkeli          Tyrjäntie 9, Karkialampi, Rak 3, Etelä-Savon aluetoimisto
 • Vaasa             Wolffintie 35, Pohjanmaan aluetoimisto
 • Joensuu         Torikatu 36 B, Pohjois-Karjalan aluetoimisto
 • Oulu               Hiukanreitti 40, Hiukkavaara, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto
 • Kajaani          Prikaatintie 97, Kainuun prikaati
 • Sodankylä     Kasarmintie 94, Jääkäriprikaati
 • Lahti              Kirkkokatu 12, Hämeen aluetoimisto
 • Rovaniemi    Someronharjuntie, Rak 21, Lapin aluetoimisto
 • Kuopio           Vuorikatu 26 B, Pohjois-Savon aluetoimisto
 • Jyväskylä       Asekatu 3D, Keski-Suomen aluetoimisto

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset seminaariin 31.8.2019 mennessä Viestikiltojen liiton sihteerille Carl-Magnus Gripenwaldtille sähköpostitse: <piilotettu>. Seuraavat tiedot pyydetään ilmoittamaan: Nimi, syntymäaika, yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite), järjestö/yhdistys ja paikkakunta, jossa seminaariin osallistuu.

Tervetuloa seminaariin!