Viestimiespäivät 2019

heinäkuu 26, 2019 in Viestiaselaji by Varapuheenjohtaja

VALTAKUNNALLISET VIESTIMIESPÄIVÄT LYLYSSÄ 10.-11.8.2019
Viestikiltojen Liitto ry. järjestää valtakunnalliset Viestimiespäivät Pirkanmaalla, Juupajoen Lylyssä 10.-11.8.2019. Viestimiespäivien järjestelyistä vastaa Pirkanmaan Viestikilta ry. Tervetuloa viettämään elokuista viikonloppua Juupajoelle, perinteiselle viestipaikkakunnalle.

VALTAKUNNALLISET VIESTIMIESPÄIVÄT LYLYSSÄ 2019

OHJELMA

LAUANTAI 10.8.2019

10.00 – 11.00 Ilmoittautuminen ja majoittuminen, tulokahvit
11.00 – 12.00 Avajaiset
– Tilaisuuden avaus
– Millog Oy:n Lylyn toimipisteen esittely
– Viestikiltojen liiton kuulumiset
– Kiltojen terveiset

  • Vapaa sana

12.00 – 12.45 Lounas (Kapusta)
13.00 – 14.00 Lyhyet esitelmät kerholla ja/tai museolla sekä valmistautuminen
Viestimieskilpailuun
14.00 – 16.00 Viestimieskilpailu, rastirata ja kahvittelu
16.00 – 18.30 Sauna ja valmistautuminen illanviettoon
19:00 – Päivällinen, illanvietto ja palkintojen jako

SUNNUNTAI 11.8.2019

08.30 – Herätys
09.00 – 09.30 Aamiainen, vahvennettu (Kapusta)
09.30 – 12.00 Lylyn Viestimuseon ja radiokerhon esittely.
12.00 – 13.00 Majoituksen purku
13.00 – Kahvit ja viestimiespäivien päättäminen

VIESTIMIESPÄIVIEN ILMOITTAUTUMINEN JA JÄRJESTELYT

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Viestimiespäiville tehdään maksamalla osallistumismaksu Pirkanmaan
Viestikillan tilille, FI75 8000 1201 5253 19.

Osallistumismaksu on 40,00 euroa; mikäli osallistut vain lauantaina (= ei majoittumista)
Osallistumismaksu on 55,00 euroa; mikäli osallistut molempina päivinä.
Ilmoittaudu tapahtumaan myös sähköpostitse osoitteella hallitus@pviestikilta.fi.

Kirjoita sähköpostiin osallistujan nimi ja tieto siitä, osallistutko tapahtumaan lauantaina ja
sunnuntaina, vai ainoastaan lauantaina sekä mahdolliset ruoka-allergiat. Ilmoitathan mikäli
saavut Viestimiespäiville aikataulussa mainittua ajankohtaa myöhemmin. Tarkista vielä
viimeisimmät ohjeet Pirkanmaan viestikillan Nettisivuilta.
http://www.pviestikilta.fi/?event=viestimiespaivat-2019

Ilmoittaudu Viestimiespäiville viimeistään 26.7.2019 mennessä.

Saapuminen Lylyyn

Kaikki Viestimiespäiville osallistuvat ilmoittautuvat Millog Oy Lylyn toimipisteellä kello 10:00-
11:00. Perille löytää osoitteella Varikontie 235, LYLY. Pitkämatkalaiset voivat saapua paikalle
myöhemmin.

Herrasmieskilpailu – tehtävärasteja siviili-, sotilas- ja erätaidoista sekä yleistiedossa.

Varatkaa mukaan sään mukainen vaatetus, joka mahdollistaa liikkumisen sateellakin.

Viestimiespäivällinen

Päivällinen on Lylyn Kerholla lauantaina klo 19.00 alkaen.

Kartta Lylyyn tästä
https://www.google.com/maps/place/Varikontie+235,+35530+Juupajoki/@61.90092,24.4480145,17z/data=!3
m1!4b1!4m5!3m4!1s0x468f69bfedec8cf7:0x87825299ee1d311f!8m2!3d61.90092!4d24.4502032

Ajo-ohjeita ja muita lisätietoja saatte Pirkanmaan Viestikillan puheenjohtajalta:
Tommi Valkeejärvi, puh. 050 409 7413, sp. tommi.valkeejarvi@milcon.fi

LYLYN KYLÄ JA JUUPAJOKI – PERINTEINEN VIESTIPAIKKAKUNTA
Viestivarikon toiminta Suomen Puolustusvoimissa alkoi 22. lokakuuta 1939 Espoon
Leppävaarassa. Syksyllä 1940 varikko siirtyi Juupajoen Korkeakoskelle, josta se siirtyi
uudelleen nykyiselle paikalleen Juupajoen Lylyyn 22. marraskuuta 1940. Viestivarikon lisäksi
Lylyyn siirtyivät myös huoltotoiminnot, kun vuonna 1945 varikolle perustettiin maavoimien
pääviestikorjaamo muutamaa vuotta myöhemmin. Pääviestikorjaamo toimi Lylyssä aina 2.
kesäkuuta 1960 asti, jolloin sen toiminnot siirtyivät Riihimäelle ja siirretystä osasta
muodostettiin Viestikeskuskorjaamo.
Lylyn Viestivarikko (LyVV), ja loppuaikoina myös Elektroniikkalaitoksen Lylyn Varikon
(EL/LyV) nimellä toiminut Puolustusvoimien viestijoukkojen kalustoa varastoinut, huoltanut ja
ylläpitänyt laitos lakkautettiin vuoden 2008 lopussa, jolloin sen toiminnot siirtyivät maavoimien
kunnossapidon ulkoistuksen myötä Millog Oy:lle. Millogin Lylyn toimipiste tuottaa nykyisin
samat elektroniikka-alan materiaalipalvelut puolustusvoimien esikunnille ja joukoille sekä
ottaa vastaan, muuttaa sotavarusteeksi, huoltaa, varastoi, jakaa ja poistaa käytöstä
puolustusvoimille hankittua toimialansa materiaalia.
LYLYN VIESTIMUSEO JA SOTILASRADIOHARRASTELIJAT (SRH)
Lylyn Viestimuseo – ja uudelleen vuonna 2000 perustettu Lylyn Viestivarikon radiokerho,
toimivat edelleen vaalien Lylyn Viestivarikon historiaa ja perinteitä, radioviestinnän historiaa
sekä ylläpitäen viestimiestaitoja ja -perinteitä. Lylyn Viestivarikon henkilöstön ja etenkin sen
päällikön, everstiluutnantti Paavo Seppäsen vahvalla myötävaikutuksella on ollut suuri
merkitys museon ja radiokerhon toiminnassa. Tähän on osaltaan vaikuttanut historia, sillä
radiokerhon syntyjuuret ulottuvat sotilasradioharrastelijatoimintaan (SRH toiminta), jota Lylyn
Viestivarikolla harrastettiin siihen asti, kunnes SRH -verkko lopetettiin 1950 -luvun
puolivälissä. SRH -toiminta oli varuskuntien välistä radioliikennettä – lähinnä sähkötyksellä, ja
sen tarkoitus oli kehittää varusmiesten ja kouluttajien radioliikennöintitaitoja.
LYLYN VIESTIVARIKON RADIOKERHO
Vuodesta 2008 lukien Lylyn Viestivarikon radiokerho on toiminut Juupajoen Reserviläiset ry:n
alaisena viestijaoksena. Kansainvälisissä yhteyksissä radiokerho tunnetaan myös nimellä
Radio Club of Lyly Signals Depot. Radioamatööriyhteyksissä kerhon perinteinen radiokutsu
on OI3V (Otto Iivari Kolme Vihtori). Radiokerho ylläpitää myös muita radioamatööriasemia,
kuten Suomen ensimmäistä OI -etuliitettä käyttävää APRS -paikkatietotoistinta kutsulla
OI3RDV. Kerhon toimintamuotoja ovat radiokilpailu- ja perinneradiotoiminta, museo- ja
kerhoaseman aktivoinnit sekä radioamatööri- ja reserviläisviestitoimintaan liittyvä rakentelu.
Lylyn Viestivarikon radiokerho on aktiivisimpia Puolustusvoimien OI -alkuisia kutsutunnuksia
käyttävistä radioamatööriasemista.